menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
17.02.2011 09:33:02 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Organizacja urzędu
17.02.2011 09:31:18 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Organizacja urzędu
17.02.2011 09:28:08 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Dane podstawowe
17.02.2011 09:20:18 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Sprawozdanie z działalności Burmistrza miedzy sesjami od 20.01.2011r. do 15.02.2011r. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:20:01 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:19:37 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:19:13 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. do arty Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:18:51 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Skwierzyna ze Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:18:33 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Skwierzyna ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:18:11 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Skwierzyna ze stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" z siedzibą w Krakowie. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:17:46 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzebiszewo. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:17:27 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:17:07 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:16:42 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:16:17 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Skwierzynie. do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:15:55 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie "Analiza kosztów oświetlenia ulicznego, w tym iluminacji obiektów i dekoracji świątecznych". do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:15:14 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Skwierzyna do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych". do artykułu Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
17.02.2011 09:13:44 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
16.02.2011 10:52:20 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 20/VI/2011
16.02.2011 10:52:04 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 20/VI/2011
16.02.2011 10:51:16 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu oraz przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 13/VI/2011
16.02.2011 10:50:57 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 13/VI/2011
16.02.2011 07:17:18 Kamila Majchrzak Dodany załącznik unieważnienie do artykułu ZP.271.5.2011
16.02.2011 07:16:53 Kamila Majchrzak Dodany nowy artykuł ZP.271.5.2011
15.02.2011 13:40:03 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 11/VI/2011
15.02.2011 13:39:33 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 11/VI/2011
15.02.2011 13:39:16 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. do artykułu Zarządzenie Nr 11/VI/2011
15.02.2011 13:38:58 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/VI/2011
14.02.2011 14:37:30 Anna Rudzka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
14.02.2011 14:37:10 Anna Rudzka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
11.02.2011 14:14:32 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 14/VI/2011
11.02.2011 14:14:21 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Zarządzenie w sprawie w sprawie uchylenia zarządzenia. z artykułu ZARZĄDZENIE NR 14/VI/2011
11.02.2011 14:14:04 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 14/VI/2011
11.02.2011 14:13:37 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie w sprawie uchylenia zarządzenia. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 14/VI/2011
11.02.2011 14:13:27 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 14/VI/2011
04.02.2011 15:15:32 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
04.02.2011 15:14:45 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
04.02.2011 15:09:55 Anna Rudzka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
04.02.2011 14:57:24 Anna Rudzka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
04.02.2011 14:57:11 Anna Rudzka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
04.02.2011 14:56:34 Anna Rudzka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
04.02.2011 10:56:56 Marta Piekarska Dodany załącznik do artykułu Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
04.02.2011 10:56:46 Marta Piekarska Dodany załącznik do artykułu Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
04.02.2011 10:56:12 Marta Piekarska Dodany nowy artykuł Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
04.02.2011 10:20:03 Kamila Majchrzak Dodany załącznik SIWZ do artykułu ZP.271.5.2011
04.02.2011 10:18:25 Kamila Majchrzak Dodany nowy artykuł ZP.271.5.2011
04.02.2011 09:58:14 Kamila Majchrzak Usunięto artykuł ZP.271.5.2011 z kategorii Zamówienia Publiczne
04.02.2011 09:57:48 Kamila Majchrzak Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii Zamówienia Publiczne został przeniesiony artykuł
04.02.2011 09:56:43 Kamila Majchrzak Dodany nowy artykuł
04.02.2011 09:52:48 Marcin Kupiński Dodany załącznik Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie. do artykułu CKP/OI/MK-2241/01/11
menu