menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
23.10.2012 10:58:20 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:58:13 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:57:59 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:57:52 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:57:39 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:57:33 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:57:27 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:57:19 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:57:05 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.4.2012
23.10.2012 10:56:44 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.4.2012
23.10.2012 08:31:52 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.5.2012
23.10.2012 08:31:20 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.5.2012
22.10.2012 13:41:24 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko urzędnicze na zastępstwo Referent ds. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego. do artykułu Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
22.10.2012 13:39:39 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
22.10.2012 13:35:34 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Specjalista ds. obsługi finansowej projektu. do artykułu Konkurs na stanowisko projektowe
22.10.2012 13:35:00 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Specjalista ds. monitoringu. do artykułu Konkurs na stanowisko projektowe
22.10.2012 13:33:56 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Koordynator projektu. do artykułu Konkurs na stanowisko projektowe
22.10.2012 13:32:58 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Konkurs na stanowisko projektowe
22.10.2012 13:29:18 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:29:17 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Skwierzyna na lata 2012-2015. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:29:03 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:28:41 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:28:24 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:28:08 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Skwierzyna na lata 2012- 2015. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:28:04 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:27:40 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:27:22 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:26:50 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Skwierzyna na stałe okręgi wyborcze. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:26:49 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:26:10 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Murzynowo i Sołectwa Gościnowo dotyczących zmiany granic Sołectwa Murzynowo i Gościnowo. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:26:00 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik Zał. nr 7 do SIWZ umowa do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:25:19 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik SIWZ do artykułu 410724-2012
22.10.2012 13:25:02 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XII/112/11 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych... do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:23:18 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:22:28 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w spawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:21:28 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:21:05 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł 410724-2012
22.10.2012 13:20:08 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 13:18:44 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2013 – 2017. do artykułu Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 12:29:21 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.10.2012 12:28:54 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Projekty uchwał XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
18.10.2012 14:11:28 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zamkowej oraz Dworcowej wraz z odprowadzeni RI.6733.10.2012
18.10.2012 14:11:09 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł RI.6733.10.2012
17.10.2012 12:37:06 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu 373850-2012
17.10.2012 12:36:35 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł 373850-2012
17.10.2012 12:13:41 Marta Piekarska Dodany załącznik do artykułu Program Współpracy na 2013 r.
17.10.2012 12:12:40 Marta Piekarska Dodany załącznik do artykułu Program Współpracy na 2013 r.
17.10.2012 12:12:19 Marta Piekarska Dodany nowy artykuł Program Współpracy na 2013 r.
17.10.2012 09:47:01 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.3.2012
16.10.2012 12:51:07 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik informacja z sesji otwarcia ofert do artykułu 373850-2012
menu