menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
09.10.2012 11:09:37 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na "REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKWIERZYNIE". do artykułu ZARZĄDZENIE NR 312/VI/2012
09.10.2012 11:09:12 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 312/VI/2012
09.10.2012 11:06:33 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie kontroli Klubu Dziecięcego w Skwierzynie. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 311/VI/2012
09.10.2012 11:06:18 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 311/VI/2012
09.10.2012 11:04:42 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 310/VI/2012
09.10.2012 10:51:33 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 310/VI/2012
09.10.2012 08:26:56 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik Zawiadomienie. do artykułu ZP.271.3.2012
09.10.2012 08:26:00 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.3.2012
08.10.2012 07:28:46 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik Zał nr 7 umowa do artykułu 373850-2012
05.10.2012 12:52:24 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert. do artykułu ZP.271.3.2012
05.10.2012 12:51:20 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.3.2012
05.10.2012 10:56:39 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Obwieszczenie o wydanych w toku postępowania administracyjnego postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie sieci wodociągowej w ul. Spokojnej na działkach RI.6733.6.2012
05.10.2012 10:56:33 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydanych w toku postępowania administracyjnego postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej RI.6733.6.2012
05.10.2012 10:54:46 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydanych w toku postępowania administracyjnego postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „budowie sieci wodociągowej w ul. Spokojnej na działkach o n RI.6733.6.2012
05.10.2012 10:54:26 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł RI.6733.6.2012
04.10.2012 13:29:34 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Ogłoszenie Burmistrza Skwierzyny o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości. do artykułu Ogłoszenie Nr 13/2012
04.10.2012 13:28:20 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Nr 13/2012
03.10.2012 15:34:54 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Skwierzynie dotyczącego przejęcia budynku Przedszkola Wojskowego nr 84 w Skwierzynie. do artykułu Projekty uchwał XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.10.2012 15:33:58 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Projekty uchwał XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.10.2012 15:33:06 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Skwierzyna. do artykułu XXVII/208/12
03.10.2012 15:32:52 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/208/12
03.10.2012 15:31:10 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. do artykułu XXVII/207/12
03.10.2012 15:31:00 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/207/12
03.10.2012 15:30:05 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. do artykułu XXVII/206/12
03.10.2012 15:29:56 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/206/12
03.10.2012 15:29:17 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2012-2026. do artykułu XXVII/205/12
03.10.2012 15:29:02 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/205/12
03.10.2012 15:27:58 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. do artykułu XXVII/204/12
03.10.2012 15:27:48 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/204/12
03.10.2012 15:27:05 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł XXVII/203/12
03.10.2012 15:26:48 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr X/105/11 z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowa XXVII/203/12
03.10.2012 15:26:13 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr X/1O5/11 z dnia 9 sierpnia 20llr. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wych XXVII/203/12
03.10.2012 15:26:03 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr X/1O5/11 z dnia 9 sierpnia 20llr. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowa XXVII/203/12
03.10.2012 15:25:52 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/203/12
03.10.2012 15:23:57 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych... do artykułu XXVII/202/12
03.10.2012 15:23:31 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Uchwała w sprawie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych... z artykułu XXVII/202/12
03.10.2012 15:23:21 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.2.2012
03.10.2012 15:23:05 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych... do artykułu XXVII/202/12
03.10.2012 15:22:50 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/202/12
03.10.2012 15:21:54 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie. do artykułu XXVII/201/12
03.10.2012 15:21:44 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/201/12
03.10.2012 15:20:29 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie. do artykułu XXVII/200/12
03.10.2012 15:20:12 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/200/12
03.10.2012 15:19:19 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Skwierzynie i ich składów osobowych. do artykułu XXVII/199/12
03.10.2012 15:19:00 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXVII/199/12
03.10.2012 14:02:09 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu ZP.271.3.2012
03.10.2012 14:01:43 Bartosz Wawrzyniak Usunięty załącznik zał. nr 1 z artykułu ZP.271.3.2012
03.10.2012 12:04:30 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu ZP.271.3.2012
03.10.2012 12:04:01 Bartosz Wawrzyniak Usunięty załącznik zał. nr 1 kolorystyka z artykułu ZP.271.3.2012
03.10.2012 12:01:50 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik zał. nr 1 kolorystyka do artykułu ZP.271.3.2012
menu