menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
25.11.2010 06:38:57 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Oświadczenia majątkowe za lata 2008-2009
25.11.2010 06:36:05 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Korekta oświadczenia na koniec kadencji. do artykułu Stanisław Kretkiewicz
25.11.2010 06:35:47 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Oświadczenie na koniec kadencji. do artykułu Stanisław Kretkiewicz
25.11.2010 06:35:15 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Oświadczenie na koniec kadencji. do artykułu Arkadiusz Piotrowski
23.11.2010 14:10:00 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł RI-341-30/2010
23.11.2010 14:09:23 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł RI-341-30/2010
23.11.2010 14:07:59 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł RI-341-30/2010
23.11.2010 14:05:32 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł RI-341-30/2010
23.11.2010 09:50:56 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Protokół z wyborów do Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 22 listopada 2010 r. do artykułu Protokół z wyborów do Rady Powiatu Międzyrzeckiego
23.11.2010 09:50:46 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Protokół z wyborów do Rady Powiatu Międzyrzeckiego
23.11.2010 08:13:09 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2010 r. do artykułu Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Skwierzynie
23.11.2010 08:12:59 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Skwierzynie
22.11.2010 13:27:31 Marcin Kupiński Dodany nowy artykuł RI-341-31/2010
22.11.2010 11:07:46 Marcin Kupiński Dodany załącznik przedmiar- kanalizacja ul. Roosevelta do artykułu RI-341-27/2010
22.11.2010 11:07:17 Marcin Kupiński Dodany załącznik przedmiar- kanalizacja ul. Przemysłaowa do artykułu RI-341-27/2010
22.11.2010 11:06:46 Marcin Kupiński Dodany załącznik przedmiar- kanalizacja ul. Demokratyczna do artykułu RI-341-27/2010
22.11.2010 09:45:14 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Miejskiej Komisji Wyborczej w Skwierzynie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Skwierzyny w dniu 5 grudnia 2010 r. do artykułu Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej
22.11.2010 09:41:04 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej
22.11.2010 06:59:03 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Burmistrz Skwierzyny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnej. do artykułu Ogłoszenie Nr 12/2010
22.11.2010 06:58:35 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Nr 12/2010
20.11.2010 13:30:04 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie skreślenia członka Obwodowej Komisji Wyborczej. do artykułu Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej
20.11.2010 13:29:56 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej
20.11.2010 13:28:27 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010r. do artykułu Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej
20.11.2010 13:28:15 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010r. z artykułu Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej
19.11.2010 20:54:40 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. do artykułu XLIV/386/10
19.11.2010 20:54:29 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/386/10
19.11.2010 20:52:30 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, albo zbycie nieruchomości. do artykułu XLIV/385/10
19.11.2010 20:52:15 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/385/10
19.11.2010 20:50:45 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. do artykułu XLIV/384/10
19.11.2010 20:50:35 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/384/10
19.11.2010 20:48:39 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości. do artykułu XLIV/383/10
19.11.2010 20:48:26 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/383/10
19.11.2010 20:47:35 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego... do artykułu XLIV/382/10
19.11.2010 20:47:09 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Uchwała w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz XLIV/382/10
19.11.2010 20:47:01 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący XLIV/382/10
19.11.2010 20:46:41 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/382/10
19.11.2010 20:45:46 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok. do artykułu XLIV/381/10
19.11.2010 20:45:30 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/381/10
19.11.2010 20:44:30 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli oceniającej przebieg wykonania budżetu Miasta i Gminy Skwierzyna za I półrocze 2010 r. do artykułu XLIV/380/10
19.11.2010 20:44:17 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/380/10
19.11.2010 20:43:09 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie "Analiza realizacji przez Burmistrza Skwierzyny wniosków i zaleceń pokontrolnych za II półrocze 2009 r. i I półrocze 2010 r." do XLIV/379/10
19.11.2010 20:42:47 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/379/10
19.11.2010 20:41:43 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Skwierzynie. do artykułu XLIV/378/10
19.11.2010 20:41:32 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/378/10
19.11.2010 20:41:06 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej. do artykułu XLIV/377/10
19.11.2010 20:40:22 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/377/10
19.11.2010 20:39:34 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nabycia nieruchomości. do artykułu XLIV/376/10
19.11.2010 20:39:16 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/376/10
19.11.2010 20:38:23 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości. do artykułu XLIV/375/10
19.11.2010 20:38:00 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIV/375/10
menu