menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
15.10.2010 08:16:44 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Skwierzyna na lata 2009-2027. do artykułu XLIII/360/10
15.10.2010 08:16:15 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/360/10
15.10.2010 08:15:38 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. do artykułu XLIII/359/10
15.10.2010 08:15:29 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/359/10
15.10.2010 08:14:47 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza przebiegu linii napowietrznej 110kV w gminie Skwierzyna. do artykułu XLIII/358/10
15.10.2010 08:14:37 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/358/10
15.10.2010 08:13:47 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Skwierzyna. do artykułu XLIII/357/10
15.10.2010 08:13:37 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/357/10
15.10.2010 08:12:39 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. do artykułu XLIII/356/10
15.10.2010 08:12:29 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/356/10
15.10.2010 08:10:00 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie: zaliczenia do kategorii "D" projektowanej publicznej drogi gminnej w m. Skwierzyna. do artykułu XLIII/355/10
15.10.2010 08:09:50 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/355/10
15.10.2010 08:05:38 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Trzebiszewo na lata 2008-2017. do artykułu XLIII/354/10
15.10.2010 08:05:26 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/354/10
15.10.2010 08:04:47 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Gościnowo na lata 2008-2017. do artykułu XLIII/353/10
15.10.2010 08:04:35 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/353/10
15.10.2010 08:03:07 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Dobrojewo na lata 2008-2017. do artykułu XLIII/352/10
15.10.2010 08:02:55 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/352/10
15.10.2010 08:02:16 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Świniary na lata 2008-2017. do artykułu XLIII/351/10
15.10.2010 08:02:01 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/351/10
15.10.2010 07:45:39 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. do artykułu XLIII/350/10
15.10.2010 07:45:29 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/350/10
15.10.2010 07:43:19 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w mieście Skwierzyna. do artykułu XLIII/349/10
15.10.2010 07:43:09 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/349/10
15.10.2010 07:41:47 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego. do artykułu XLIII/348/10
15.10.2010 07:41:35 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/348/10
15.10.2010 07:40:27 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł XLIII/347/10
15.10.2010 07:40:10 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. do artykułu XLIII/347/10
15.10.2010 07:39:56 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XLIII/347/10
13.10.2010 14:04:56 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie teletechnicznego rurociągu kablowego dla potrzeb ułożenia kabla światłowodowego w relacji Skwierzyna - Międzyrzecz. do artyku WPP-III-73310/001/10
13.10.2010 14:04:41 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł WPP-III-73310/001/10
13.10.2010 13:58:23 Radosław Wojciechowski Z kategorii Poniżej 14.000 euro do kategorii 2010 został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń w drodze aukcji
13.10.2010 13:58:06 Radosław Wojciechowski Z kategorii Poniżej 14.000 euro do kategorii 2010 został przeniesiony artykuł Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego.
13.10.2010 13:57:47 Radosław Wojciechowski Z kategorii Poniżej 14.000 euro do kategorii 2010 został przeniesiony artykuł CKP/OI/MK-2241/08/10
13.10.2010 13:57:25 Radosław Wojciechowski Z kategorii Poniżej 14.000 euro do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł CKP/OI/MK-2241/16/09
13.10.2010 11:11:01 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZP-341-28/09
13.10.2010 11:10:37 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZWIK
13.10.2010 11:10:14 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZP-341-28/09
13.10.2010 11:09:07 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZP-341-25/09
13.10.2010 11:08:48 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZP-341-24/09
13.10.2010 11:08:19 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZGK
13.10.2010 11:07:54 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZWIK
13.10.2010 11:07:29 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł OPS-341-02/09
13.10.2010 11:07:06 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZWIK
13.10.2010 11:06:42 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł OPS-341-02/09
13.10.2010 11:06:21 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZWiK
13.10.2010 11:02:57 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZWIK
13.10.2010 11:02:32 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł ZP-341-25/09
13.10.2010 11:02:09 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł SOK
13.10.2010 11:01:48 Radosław Wojciechowski Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł Informacja ZWiK
menu