menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
30.09.2011 12:20:43 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Ogłoszenie Burmistrza Skwierzyny o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych oraz protokołów przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Skwierzyna. do artykułu Ogłoszenie
30.09.2011 12:20:17 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
28.09.2011 13:21:53 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. do artykułu XII/116/11
28.09.2011 13:21:45 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XII/116/11
28.09.2011 13:21:00 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Skwierzyna na lata 2007-2015". do artykułu XII/115/11
28.09.2011 13:20:29 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł XII/115/11
28.09.2011 13:20:14 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XII/115/11
28.09.2011 13:18:58 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026. do artykułu XII/114/11
28.09.2011 13:18:48 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XII/114/11
28.09.2011 13:18:06 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. do artykułu XII/113/11
28.09.2011 13:17:52 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XII/113/11
28.09.2011 13:16:54 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna... do artykułu XII/112/11
28.09.2011 13:16:40 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XII/112/11
28.09.2011 13:15:47 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. do artykułu XII/111/11
28.09.2011 13:15:38 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XII/111/11
28.09.2011 13:14:22 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. do artykułu XII/110/11
28.09.2011 13:13:54 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XII/110/11
27.09.2011 12:04:04 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie Burmistrza Skwierzyny w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie. do artykułu Zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej
27.09.2011 12:03:47 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Zarządzenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej
26.09.2011 08:07:18 Paweł Lechowicz Dodany załącznik projekt umowy do artykułu ZP.271.93.2011
26.09.2011 08:07:04 Paweł Lechowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu ZP.271.93.2011
23.09.2011 20:43:54 Kamila Majchrzak Dodany nowy artykuł ZP.271.93.2011
23.09.2011 12:54:10 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Wniosek o wypis i wyrys z MPZP. z artykułu Budownictwo
23.09.2011 12:54:05 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Wniosek o ustalenie warunków zabudowy. z artykułu Budownictwo
23.09.2011 12:53:58 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Wniosek o ustalenie warunków zabudowy. do artykułu Budownictwo
23.09.2011 12:53:41 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Wniosek o wypis i wyrys z MPZP. do artykułu Budownictwo
22.09.2011 19:13:05 Kamila Majchrzak Dodany nowy artykuł ZP.271.91.2011
22.09.2011 12:53:06 Anna Rudzka Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
22.09.2011 12:52:34 Anna Rudzka Dodany nowy artykuł INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
20.09.2011 06:52:51 Anna Rudzka Dodany załącznik do artykułu informacja Burmistrza Skwierzyny o sporządzeniu spisu wyborców
20.09.2011 06:50:09 Anna Rudzka Usunięty załącznik z artykułu informacja Burmistrza Skwierzyny o sporządzeniu spisu wyborców
20.09.2011 06:44:13 Anna Rudzka Dodany załącznik do artykułu informacja Burmistrza Skwierzyny o sporządzeniu spisu wyborców
20.09.2011 06:44:00 Anna Rudzka Dodany nowy artykuł informacja Burmistrza Skwierzyny o sporządzeniu spisu wyborców
19.09.2011 14:26:43 Paweł Lechowicz Edytowano artykuł ZP.271.90.2011
19.09.2011 14:25:14 Paweł Lechowicz Dodany nowy artykuł ZP.271.90.2011
15.09.2011 09:20:28 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. do artykułu Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
15.09.2011 09:18:11 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Skwierzyna na lata 2007-2015". do artykułu Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
15.09.2011 09:16:22 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2011-2026. do artykułu Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
15.09.2011 09:15:29 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. do artykułu Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
15.09.2011 09:14:33 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne... do artykułu Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
15.09.2011 09:13:48 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. do artykułu Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
15.09.2011 09:13:30 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. do artykułu Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
15.09.2011 09:12:57 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Sprawozdanie z działalności burmistrza miedzy sesjami od 21.06.2011r. do 13.09.2011r. do artykułu Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
15.09.2011 09:11:50 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Projekty uchwał XII Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
14.09.2011 09:26:15 Kamila Majchrzak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu ZP.271.91.2011
13.09.2011 09:35:34 Paweł Lechowicz Dodany nowy artykuł Informacja ZWiK
10.09.2011 10:11:22 Kamila Majchrzak Dodany załącznik siwz do artykułu ZP.271.91.2011
10.09.2011 10:06:21 Kamila Majchrzak Dodany nowy artykuł ZP.271.91.2011
09.09.2011 13:12:41 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Ogłoszenie Burmistrza Skwierzyny o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność nieruchomości komunalnych. do artykułu 08/2011
09.09.2011 13:12:21 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł 08/2011
menu