menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
16.08.2011 12:36:04 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu Statutu. do artykułu X/106/11
16.08.2011 12:35:54 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł X/106/11
16.08.2011 12:34:19 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna... do artykułu X/105/11
16.08.2011 12:34:07 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł X/105/11
16.08.2011 12:33:25 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. do artykułu X/104/11
16.08.2011 12:32:56 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł X/104/11
16.08.2011 07:31:08 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna: w miejscowości Gościnowo i w miejscowości Murzynowo. do artykułu RI.6721.1.2010, RI.6721.2.2010
16.08.2011 07:30:31 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł RI.6721.1.2010, RI.6721.2.2010
12.08.2011 08:19:20 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie stacji transformatorowej słupowej..." do artykułu RI.6733.3.2011
12.08.2011 08:18:52 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł RI.6733.3.2011
11.08.2011 21:23:46 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na: "przebudowie, remoncie stacji uzdatniania wody..." do artykułu RI.6733.102.2009
11.08.2011 21:20:54 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł RI.6733.102.2009
05.08.2011 12:52:02 Paweł Lechowicz Dodany załącznik projekt budowlany do artykułu ZP.271.80.2011
05.08.2011 12:16:12 Paweł Lechowicz Dodany załącznik projekt umowy do artykułu ZP.271.80.2011
05.08.2011 12:15:55 Paweł Lechowicz Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu ZP.271.80.2011
05.08.2011 12:15:09 Paweł Lechowicz Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu ZP.271.80.2011
05.08.2011 12:14:47 Paweł Lechowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu ZP.271.80.2011
05.08.2011 12:13:49 Paweł Lechowicz Dodany nowy artykuł ZP.271.80.2011
05.08.2011 08:38:01 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Organizacja urzędu
04.08.2011 13:36:02 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do artykułu DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
04.08.2011 13:35:54 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z artykułu DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
04.08.2011 13:35:45 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do artykułu DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
04.08.2011 13:35:36 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z artykułu DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
04.08.2011 13:21:03 Marta Piekarska Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE
04.08.2011 13:20:01 Marta Piekarska Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
04.08.2011 09:51:19 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:"budowie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg gminnych ... RI.6733.101.2010
04.08.2011 09:51:00 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:"budowie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg gminnych RI.6733.101.2010
04.08.2011 09:50:53 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:"budowie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg gminnych na RI.6733.101.2010
04.08.2011 09:50:37 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł RI.6733.101.2010
03.08.2011 12:41:04 Paweł Lechowicz Dodany nowy artykuł ZP.271.78.2011
03.08.2011 11:06:23 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Projekty uchwał X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.08.2011 11:05:27 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29.06.2011r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej. do artykułu Projekty uchwał X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.08.2011 11:04:13 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna. do artykułu Projekty uchwał X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.08.2011 10:59:26 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. do artykułu Projekty uchwał X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.08.2011 10:56:16 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie. do artykułu Projekty uchwał X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.08.2011 10:52:32 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna... do artykułu Projekty uchwał X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.08.2011 10:49:30 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Projekty uchwał X Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skwierzynie
03.08.2011 09:14:04 Anna Rudzka Edytowano artykuł Informacja o wynikach naboru
03.08.2011 09:13:29 Anna Rudzka Edytowano artykuł Informacja o wynikach naboru
03.08.2011 09:12:45 Anna Rudzka Edytowano artykuł Informacja o wynikach naboru
03.08.2011 09:12:11 Anna Rudzka Edytowano artykuł Informacja o wynikach naboru
03.08.2011 09:11:16 Anna Rudzka Edytowano artykuł Informacja o wynikach naboru
03.08.2011 09:10:15 Anna Rudzka Edytowano artykuł Informacja o wynikach naboru
03.08.2011 09:08:48 Anna Rudzka Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru
02.08.2011 11:29:45 Kamila Majchrzak Dodany nowy artykuł ZP.271.51.2011
02.08.2011 10:30:33 Kamila Majchrzak Z kategorii Zamówienia Publiczne do kategorii 2011 został przeniesiony artykuł ZP.271.45.2011
02.08.2011 10:26:12 Kamila Majchrzak Dodany nowy artykuł ZP.271.45.2011
29.07.2011 11:49:52 Paweł Lechowicz Edytowano artykuł ZP.271.78.2011
29.07.2011 11:48:21 Paweł Lechowicz Edytowano artykuł ZP.271.78.2011
29.07.2011 11:47:30 Paweł Lechowicz Dodany nowy artykuł ZP.271.78.2011
menu