menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Data Redaktor Zmiana
29.11.2011 12:44:33 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – za 3 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:44:28 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – za 2 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:44:23 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – za 3 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:44:15 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – za 2 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:44:07 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – za 3 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:44:01 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych –za 2 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:43:52 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych –za 3 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:43:48 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – za 2 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:43:39 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – za 3 kwartały 2011 roku z artykułu Sprawozdania budżetowe za 2010 rok
29.11.2011 12:43:18 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – za 3 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:42:58 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – za 2 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:42:34 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – za 3 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:42:10 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – za 2 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:41:34 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – za 3 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:41:14 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – za 2 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:40:52 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – za 3 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:40:29 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – za 2 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:40:02 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – za 3 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 12:39:35 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Rb-27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – za 2 kwartały 2011 roku. do artykułu Sprawozdania budżetowe za 2011 rok
29.11.2011 11:34:38 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Agnieszka Jamrowska - Oświadczenie majątkowe - 2011 rok. do artykułu Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku - 2011 rok
29.11.2011 11:27:48 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na Remont drogi gminnej wraz z wykonaniem przepustów kanalizacyjno-melioracyjnych pod drogą dz. nr 37. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 170/VI/2011
29.11.2011 11:27:38 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 170/VI/2011
29.11.2011 11:26:13 Radosław Wojciechowski Usunięto artykuł ZARZĄDZENIE NR 99/VI/2011 z kategorii 2011
29.11.2011 11:21:09 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. do artykułu
29.11.2011 11:20:52 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł
29.11.2011 11:19:39 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na Budowę boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną wraz z ogrodzeniem w Trzebiszewie dz. nr 116. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 97A/VI/2011
29.11.2011 11:19:29 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 97A/VI/2011
29.11.2011 11:17:58 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania sądu konkursowego. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 97/VI/2011
29.11.2011 11:17:44 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 97/VI/2011
29.11.2011 11:17:02 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powierzenia Pani Renacie Krompaszczyk pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 96/VI/2011
29.11.2011 11:16:53 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 96/VI/2011
29.11.2011 11:15:53 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 95/VI/2011
29.11.2011 11:15:05 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 94/VI/2011
29.11.2011 11:14:07 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 93/VI/2011
29.11.2011 11:13:00 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 92/VI/2011
29.11.2011 10:45:51 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 90/VI/2011
29.11.2011 10:45:39 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 90/VI/2011
29.11.2011 10:44:49 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 89/VI/2011
29.11.2011 10:44:39 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 89/VI/2011
29.11.2011 10:43:43 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Rady Sportu. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 88/VI/2011
29.11.2011 10:43:34 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 88/VI/2011
29.11.2011 10:42:13 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/V/2010 z 24.02.2010r. dotyczącego ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 87/VI/2011
29.11.2011 10:42:03 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 87/VI/2011
29.11.2011 10:40:19 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2011
29.11.2011 10:40:08 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2011
29.11.2011 10:38:09 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na Dostawę energii elektrycznej. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 84/VI/2011
29.11.2011 10:37:57 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 84/VI/2011
29.11.2011 10:37:05 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej z wykonaniem przyłączy sanitarnych, studni i zbiornika bezodpływowego na posesji Dobrojewo 28 dz. nr 2-75/ ZARZĄDZENIE NR 82/VI/2011
29.11.2011 10:36:54 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 82/VI/2011
29.11.2011 10:35:14 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie: zmiany stawki czynszu na 1 m kw. powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Skwierzyna, oraz zmiany stawek czynników podwyższających i zmniejszających stawkę bazową czynszu. do ZARZĄDZENIE NR 81/VI/2011
menu